Tajne nahrať rozhovor je neuveriteľne ľahké

Úniky informácií, odpočúvanie a tajné nahrávky patria dnes medzi často skloňované slová. Technologický vývoj, digitalizácia a miniaturizácia prináša na trh veľké množstvo skrytých, špionážnych diktafónov pre obstarávanie tajných nahrávok rozhovorov. Veľmi kvalitné nahrávacie zariadenia je možné skryť kdekoľvek, alebo inštalovať do predmetov dennej potreby.

Špionážny diktafón Cobra DVR-24 má podobu bežnej kreditnej karty. Využíva dva vysoko citlivé mikrofóny InvenSense INMP441, ktoré majú priemer menší než 0,3 mm. Mikrofón používa pokročilú mikroprocesorovú technológiu a zabezpečuje vysokú kvalitu nadobudnutého záznamu. Nahrávky sú ukladané do zabudovanej pamäti s kapacitou 2GB, ktorá poskytuje v závislosti na nastavení kvality až 150 hodín zvukového záznamu. Zhromaždený dôkazný materiál je chránený heslom, ktoré zabráni jeho zmazaniu nepovolanou osobou.

Diktafón pracuje v niekoľkých režimoch. Nahrávanie sa môže aktivovať zvukom, používateľ môže naprogramovať spúšťanie diktafónu podľa daného časového rozvrhu, alebo diktafón aktivovať dotykom prstu. Vstavaný akumulátor sa nabíja po pripojení čítačky karty k rozhraniu USB a zaisťuje až 135 hodín pohotovostného režimu. Riadenie, konfigurácia, nastavenie a ovládanie diktafónu má na starosti dodávaný softvér Nevo.

Diktafón Cobra DVR-24 sa v ničom neodlišuje od kreditnej karty. Pri bežnom pohľade nenájdete žiadne viditeľné ovládacie tlačidlá a vypínače. Zapínanie a vypínanie je napriek tomu možné urobiť ručne, pomocou dotykových sliderov, ktoré sú umiestené nad čipom karty. Správnosť nastavenia a funkčnosť diktafónu potom signalizujú skryté led diódy.

Rozmery diktafónu Cobra DVR-24 odpovedajú veľkosti kreditnej karty, teda 85,6×54,0 s hrúbkou 1,6 mm. Základné prevedenie je biele, bez grafického spracovania. Na prianie zákazníka je možné dodať kartu v podobne klasickej kreditnej karty, alebo s grafikou podľa požiadaviek zákazníka. Diktafón sa radí do kategórie profesionálnych zariadení najvyššej triedy a využíva najmodernejšie prvky digitalizácie a miniaturizácie, čomu odpovedá cena 1749 € s DPH.

Pridaj komentár