Proti spamu bojuje 60% Pražanov. Na Morave len 38%

Čo vnímate ako spam? Akým spôsobom sa s ním snažíte bojovať? Koľko spamov týždenne vo svojej e-mailovej schránke nájdete? To sú len niektoré otázky, na ktoré spoločnosť Mailkit venujúca sa e-mailovému marketingu hľadala v priebehu marca odpovedi vo výskume na reprezentatívnej vzorke obyvateľov z celej Českej republiky.

Keď sa povie spam, Česi si najčastejšie vybaví nevyžiadanú poštu. S ňou si spam spája 37% Čechov. 18% si myslí, že sa jedná hlavne o obťažujúce e-maily. 16% opýtaných príde na myseľ reklama. 15% respondentov sa domnieva, že spam sú vírusy. Je zaujímavé, že čím vyššie dosiahnuté vzdelanie, tým viac si respondenti myslia, že spam je nevyžiadaná pošta. Muži a ženy sa líšia vo svojom pohľade na spam. Muži si s ním spájajú nevyžiadanú poštu (36%), obťažovanie (27%) a reklamu (18%), zatiaľ čo ženám sa tiež pri vyslovení tohto slova vybaví nevyžiadaná pošta (39%), potom vírusy (23%) a reklama (14%).

Takmer polovica českých používateľov Internetu sa snaží bojovať proti spamu. Konkrétne sa jedná o 43% opýtaných. Najviac ľudí proti nemu bojuje v Prahe, najmenej potom na Morave. V Prahe sa s ním snaží vysporiadať 60% opýtaných. V Čechách potom 41%. Na Morave takto odpovedalo iba 38% obyvateľov. Najčastejšou metódou boja je označenie e-mailu ako spam. Takto sa zachová 71% opýtaných. 69% si nastaví pravidlá prichádzajúcej pošty a 63% sa odhlási priamo na webe odosielateľa. 21% e-mail len zmaže a 19% kontaktuje odosielateľa so žiadosťou, aby ich už v budúcnosti znova neobesílal. Iba 0,5% Čechov podáva kvôli spamom podnet na Úrad na ochranu osobných údajov.

Novinkou je, že za rozosielanie obchodných oznámení je zodpovedný nielen rozosielateľa, ale aj ten, v ktorého prospech je obchodné oznámenia zasielaný. Príjemcovia najčastejšie hlási e-mail ako spam, ak sa neprihlásili k jeho odberu (55% prípadov). 49% respondentov takto urobí, ak dostávajú nerelevantné obsah a 40%, ak e-maily prichádzajú príliš často. Samotná štvrtina respondentov týždenne dostane menej ako päť spamových správ. 27% Čechov ich vo svojej e-mailovej schránke nájde 6-15. Najviac Čechov (37%) ich týždenne dostane 16-50. 12% opýtaných do e-mailu dorazí viac ako 51 týchto správ týždenne.

Výskum pre Mailkit spracovala agentúra STEM / MARK na začiatku tohto marca. Vo vzorke bolo zahrnutých 511 respondentov.

Pridaj komentár