Slovensko plánuje kontroverzné možnosti boja proti útokom

Slovensko evidentne plánuje mať k dispozícii veľmi razantné a potenciálne kontroverzné možnosti boja proti vážnym kybernetickým útokom. Naznačujú to včerajšie vyjadrenia vicepremiéra pre investície a informatizáciu Petra Pellegriniho v relácii V politike v televízii TA3. Pellegrini sa venoval otázke nového pripravovaného zákona o kybernetickej bezpečnosti. V rámci informácií o príprave tohto zákona sa venoval reakcii štátu na vážne kybernetické útoky.

Okrem procesov, aké treba nastaviť, menoval aj dva agresívne reakčné nástroje s akými evidentne štát počíta. A to je odpojenie celej krajiny od Internetu a aktívne útočiace kybernetické jednotky. „Obdobný postup by som si želal aby sme čoskoro mali vymodelovaný aj na Slovensku. To znamená, ak bude masívny útok na nejakú kritickú infraštruktúru štátu, na nejaké rozvodné siete alebo elektráreň alebo nedajbože letisko alebo nemocnice, tak v tom prípade musíme mať jasné postupy kto kedy zdvihne telefón, kto pridá aký rozkaz. Pretože možno niekedy bude treba odpojiť celú krajinu od Internetu, možno, dokonca, ale o tom samozrejme sa otvorene až tak diskutovať nemusí, ale budete musieť mať aj určité aktívne zložky, ktoré budú vedieť urobiť možno protiútok na danú stranu, ktorá na vás útočí,“ uviedol Pellegrini.

„A to sú veci, v ktorých potrebujeme budovať kapacity, technologické vybavenie, určite sa budeme hlavne inšpirovať skúsenosťami našich kolegov z Európskej únie, veľkých krajín ako je Nemecko, Francúzsko, ktoré sú naozaj ďaleko,“ doplnil Pellegrini. Ako technicky a legislatívne tieto dva nástroje Slovensko vytvorí a kedy by mali byť k dispozícii zisťujeme. Pellegriniho informácie naznačujú, že ich priamo nevytvorí zákon. Jeho aktuálna pracovná podoba nie je verejná, zároveň zákon bude doplnený ešte vyhláškou NBÚ. V súčasnosti štát zrejme nemá k dispozícii procesy a určite nie priamo technické prostriedky, aby bez súčinnosti operátorov alebo vôbec okamžite dokázal odpojiť krajinu od globálneho Internetu.

Vytvorením tohto mechanizmu sa zaoberá ale už dlhšie. Ako sme zistili už v roku 2011, už vtedy sa v rámci prípravy tohto zákona vtedy označeného zákon o informačnej bezpečnosti zvažoval takýto mechanizmus. Zákon sa nakoniec ale neprijal a pod označením zákon o kybernetickej bezpečnosti sa finalizuje až v súčasnosti. Oba nástroje majú ale aj kontroverzné aspekty. Okrem iného hoci môžu byť efektívnym nástrojom pri ochrane krajiny pri vážnych kybernetických útokoch, možnosť odpojenia od Internetu vyvoláva aj obavy z možného zneužitia v časoch vážnych kríz a špecificky občianskych vojen a zneužiť sa samozrejme dajú aj kybernetické útočné jednotky.

Zdroj: dsl.sk

Pridaj komentár