Opera One s novým rozhraním a funkciami

Firma odhalila nový prehliadač Opera One.

Prináša so sebou niekoľko zmien vrátane aktualizovaného používateľského rozhrania, integrácie s chatbotmi s umelou inteligenciou a funkcií správy kariet. Prehliadač má aktualizovaný dizajn, ktorý obsahuje zaoblenejšie tvary prvkov používateľského rozhrania, ako sú karty, adresný riadok a bočný panel. Nejde však o úplnú zmenu dizajnu, keďže veľká časť používateľského rozhrania a najmä dizajn a rozloženie ponúk je totožná so súčasnou verziou prehliadača. Opera tvrdí, že je prvým veľkým prehliadačom založeným na Chromiu, ktorý implementuje viacvláknový kompozitor. To zvyšuje výkon animácií používateľského rozhrania, ktorých má nový prehliadač pomerne veľa.

Ďalšou novou funkciou prehliadača je niečo, čo firma nazýva Tab Islands (Ostrovy kariet). Ide o funkciu správy kariet, ktorú nájdete v niektorých iných prehliadačoch a ktorá umožňuje vytvárať skupiny kariet. Tieto skupiny je možné otvoriť alebo zložiť, aby sa ušetrilo miesto a aby sa otvorené stránky kategorizovali. Ostrôvky kariet možno nastaviť tak, aby sa automaticky vytvárali skupiny vždy, keď otvoríte odkaz z aktuálnej stránky na novej karte, alebo ich možno vytvoriť ručne pretiahnutím kariet. Skupiny možno uložiť alebo zatvoriť spoločne. Firma napokon integrovala aj služby ChatGPT a ChatSonic v rámci funkcie bočného panela, ktorá umožňuje otvoriť obe služby v malom okne na boku.

K dispozícii je aj integrovaná funkcia AI Prompts, ktorá poskytuje návrhy na skrátenie článku, zvýraznenie pointy, vytvorenie tweetu, vytvorenie nápadu na meme atď. o obsahu aktuálnej stránky pomocou jednej z vyššie uvedených služieb a tieto možnosti sa menia v závislosti od stránky. Okrem toho v súčasnej podobe nepredstavuje výrazný odklon od existujúceho prehliadača Opera. Je síce trochu šalátom z módnych slov, pričom veci ako umelá inteligencia a modularita sú tu hodené na dobrú mieru. Prehliadač je v súčasnosti k dispozícii vo verzii „early access“ a nahradí štandardnú Operu pre Windows, macOS a Linux niekedy neskôr v tomto roku.

Zdroj

Pridaj komentár