Google Play a možnosti synchronizácie

Obchod Google Play zavádza možnosť synchronizácie aplikácií medzi zariadeniami.

Google nedávno zaviedol možnosť inštalovať aplikácie aj na iné zariadenia, než je to, na ktorom používate Obchod Play, a oveľa výraznejšie ako v minulosti ponúka aj inštaláciu sprievodných aplikácií pre systém Wear OS. Zdá sa, že ďalším krokom obchodu bude možnosť plnohodnotnej synchronizácie, ktorá za používateľa automaticky nainštaluje nové aplikácie do viacerých zariadení. V obchode sa pre niektorých objavuje nová možnosť v sekcii Správa aplikácií a zariadení, ktorá je prístupná cez ponuku prepínača účtov v pravom hornom rohu aplikácie. Doplnok sa volá výstižne „Synchronizovať aplikácie so zariadeniami“.

Po ťuknutí na túto možnosť sa zobrazí kontrolný zoznam, v ktorom sú uvedené všetky zariadenia so systémom Android, ku ktorým ste aktuálne prihlásení pomocou účtu Google, a poznámka vysvetľujúca: „Aplikácie, ktoré nainštalujete do tohto zariadenia, sa nainštalujú aj do vašich synchronizovaných zariadení.“ Na základe skúseností, ktoré má s touto funkciou jeden z leakerov, je jej rozsah v súčasnosti stále dosť obmedzený. Ako už vyplýva z popisu v rámci ponuky, synchronizácia sa spustí len pre novo nainštalované aplikácie, takže ak ste dúfali, že budete môcť rýchlo zreplikovať zoznam nainštalovaných aplikácií na inom telefóne bez použitia pravidelného postupu zálohovania a obnovenia, máte smolu.

Funkcia synchronizácie sa nevzťahuje ani na aktualizácie aplikácií. Stále musíte buď ručne inštalovať aktualizácie, alebo čakať na automatické aktualizácie, ktoré sa použijú, kým je telefón nečinný a nabíja sa. Na základe snímok obrazovky, to vyzerá tak, že možnosť synchronizácie je automaticky aktivovaná pre zariadenia so systémom Wear OS, ktoré automaticky nainštalujú sprievodné aplikácie, ak sú k dispozícii. Aj napriek týmto obmedzeniam môže byť táto funkcia celkom užitočná.

Zdroj

Pridaj komentár