Digitalizácia rastie, bezpečnosť zaostáva

Slovenské domácnosti masívne používajú inteligentné zariadenia.

Mobil s prístupom na internet je samozrejmosťou pre 92% domácností, nasledujú notebooky (77%), smart televízory (60%), tablety (49%), osobné počítače (42%) a smart hodinky (36%). Čo sa týka celkového počtu inteligentných zariadení, vedú domácnosti, kde sú študenti. Respondenti s deťmi uvádzajú nadpriemerný počet inteligentných zariadení, takže výskumný tím sa sústredil na otázku, ako rodičia chránia deti pred kybernetickými hrozbami. Dobrou správou je, že v porovnaní s minuloročným prieskumom nastal pozitívny posun (12%) vo vnímaní potreby ochrany detí pred kybernetickými hrozbami. Stav rodičovskej kontroly označujú odborníci však stále za nedostatočný, keďže až 64% dospelých nevyužíva žiadne nástroje na kontrolu detí v digitálnom priestore

V oblasti kyberbezpečnosti sa ľudia často cítia stratení a uvádzajú, že nemajú prístup k spoľahlivým informačným zdrojom týkajúcich sa tejto témy. Viac ako polovica respondentov (50,9%) uvádza, že nepozná žiadny dôveryhodný zdroj informácií o kyberbezpečnosti. S tým súvisí aj nízke povedomie o terminológii súvisiacej s informačnou a kybernetickou bezpečnosťou. Takmer 40% respondentov nevedelo odpovedať na otázku, aké sú najvážnejšie hrozby v oblasti IT. Ako najzávažnejšiu hrozbu uviedla takmer tretina respondentov (32,5%) kompromitáciu identity. Nasledovali škodlivý kód, sociálne a zdravotné hrozby a kyberšikana. Povedomie o kyberbezpečnosti sa zlepšuje iba veľmi mierne.

Ale tým, že početnosť a sofistikovanosť kyberútokov stále rastie, bežní používatelia mobilov, počítačov a smart zariadení sú stále viacej atakovaní a ohrození. Takmer dve tretiny opýtaných uviedlo, že používajú aspoň základné opatrenia na zlepšenie kyberbezpečnosti – antivírus (68,5%), zabezpečenie zariadení heslom (65,4%), aktualizácie zariadení a aplikácií (53,9%). Svoje dáta však zálohuje len tretina respondentov. Mladšia generácia má vo všeobecnosti vyššie digitálne zručnosti aj povedomie o IT a kyberbezpečnosti, čo platí aj pre ľudí s vysokoškolským vzdelaním. Starší ľudia si napríklad často ani neuvedomujú dôležitosť aktualizácií softvéru, čo je esenciálnym princípom kyberbezpečnosti.

Pridaj komentár