Protipožiarne upchávky: Dokonalé zabezpečenie proti prenosu požiaru

Asi polovica ročných platieb poisťovní je náhrada za škody spôsobené požiarmi. Požiar v budove môže spôsobiť straty na životoch a vážne poškodenie majetku.  Ale vďaka správnej organizácii protipožiarnej ochrany môže dôjsť k výraznému zníženiu rizika požiaru. My vám teraz predstavíme jednu z dôležitých vecí, ktoré v tomto systéme zohrávajú dôležitú úlohu – protipožiarne upchávky.

Začína sa komplexnou protipožiarnou ochranou budovy

Oheň dokáže vytvoriť príjemné teplo a svetlo, no rovnako tak narobiť aj poriadne veľké škody. Nutné je ho preto dostať včas pod kontrolu, čo sa vám podarí len vybudovaním protipožiarneho systému budovy ešte pri jej samotnej výstavbe.

Aktívna ochrana

Protipožiarna ochrana budovy je rozdelená do dvoch kategórií: aktívna a pasívna. Aktívna protipožiarna ochrana, sa spúšťa priamo v prípade požiaru, zahŕňa požiarne detekčné a poplašné systémy, automatické hasiace systémy proti postreku, dvere a mriežky s tavnými prvkami, systémy požiarneho osvetlenia a ochrany proti dymu.

Nevýhodou aktívnej protipožiarnej ochrany je možnosť relatívne mierneho narušenia jej účinnosti, napríklad v dôsledku vandalizmu, kvôli úmyselnému poškodeniu mechanizmu dodávky vody alebo zablokovaniu distribučných ventilov či v dôsledku elementárnej negramotnej manipulácie so zariadením. Z tohto dôvodu je v záujme poskytnutia skutočne účinnej ochrany budovy proti požiaru, potrebné použiť niekoľko ochranných systémov a neustále dbať na ich bezproblémový stav.

Pasívna ochrana

Pasívne systémy protipožiarnej ochrany sú zvyčajne zastúpené protipožiarnym zariadením zabudovaným do konštrukcie budovy, aby sa zaistila ich schopnosť odolávať požiaru počas určitého časového obdobia. Pasívne systémy protipožiarnej ochrany chránia stavebnú konštrukciu a život ľudí v budove v prípade požiaru, zabraňujú šíreniu požiaru v priestoroch alebo mimo neho, a tým zabezpečujú udržateľnosť budovy, ako aj možnosť a bezpečnosť núdzovej evakuácie ľudí.

Pasívne protipožiarne opatrenia zahŕňajú konštrukčné, stavebné a organizačné ochranné opatrenia, ako sú delenie miestností do oddelení, účinné a bezpečné prostriedky na evakuáciu a zabezpečenie prístupu do budovy pre hasičov. A práve sem by sme mohli zaradiť dôležité protipožiarne upchávky.

Klasická konštrukcia stavby a jej plášťa sa musí v niektorých miestach narušiť, aby bolo možné cez tieto otvory a predelenia viesť rôzne inštalácie, káble, potrubia a iné. V týchto miestach je ale potom narušená protipožiarna ochrana, preto sa na ich výplň používajú práve takéto protipožiarne upchávky. Ich úlohou je zabrániť šíreniu prípadného požiarnu a zaistiť tak bezpečnosť budovy.

Montáž si vyžaduje odborný prístup, dodržiavanie postupov a noriem, s ktorými majú skúsenosti samozrejme len odborníci. Voľba typu stavebných materiálov a poradie, v akom sa používajú na zabezpečenie požadovanej úrovne pasívnej požiarnej ochrany, závisí navyše od dvoch faktorov: odozvy materiálov na oheň a ich odolnosť voči ohňu.

Pri výstavbe rodinného domu alebo inej budovy si preto nechajte tento protipožiarni systém vybudovať a poistiť aj takýmito upchávkami. V rámci bezpečnosti je to jedno z najdôležitejších riešení, na ktoré by ste mali v rámci vášho bývania myslieť.

Pridaj komentár