Môže nahradiť umelá inteligencia expertov?

Umelá inteligencia bude tak výkonná, že nahradiť skúsených odborníkov do 10 rokov.

Sam Altman, popredný podnikateľ a odborník na umelú inteligenciu, nedávno varoval pred rastúcou silou a schopnosťami umelých inteligencií (AI) v nasledujúcom desaťročí. V rozhovore pre Fox News poukázal na skutočnosť, že AI by mohlo nahradiť aj skúsených profesionálov v rôznych odvetviach. Podľa Altmana technologický pokrok dosiahnutý v oblasti umelého intelektu za posledných niekoľko rokov bol mimoriadne rýchly.

Tento trend sa pravdepodobne bude naďalej zrýchľovať, čo povedie k tomu, že bude mať stále väčší dosah na trh práce a spôsob fungovania spoločnosti ako celku. V tejto súvislosti Altman uviedol príklad týkajúci sa právnických služieb. Umelá inteligencia je už teraz schopná analyzovať právne dokumenty a vykonávať iné úlohy spojené s právnickým poradenstvom.

Svojím tempom tohto procesu by mohla nahradiť veľa špecializovaných advokátov do konca tohto desaťročia. Okrem odbornejších pracovných pozícií sa AI možno dotkne aj iných sektorov, ako sú zdravotníctvo, vzdelávanie a inžinierstvo. Lekári by mohli čeliť konkurencii zo strany AI, ktorá by bola schopná diagnostikovať ochorenia a navrhovať liečebné plány.

Učitelia by zase mohli nahradiť automatizované systémy poskytujúce prispôsobený výučbový materiál, ktorý sa prispôsobuje potrebám študentov. Sam Altman zdôraznil, že spoločnosť musí urobiť dôležité rozhodnutia týkajúce sa toho, ako bude s touto technológiou narábať. To zahŕňa reguláciu a zabezpečenie etických noriem pri využívaní. Okrem toho je potrebné pripraviť pracovnú silu na možné zmeny na pracoviskách.

V tomto kontexte je nevyhnutné investovať do vzdelávania ľudí tak, aby dokázali zvládnuť nové úlohy a zručnosti potrebné pre prácu s umelou inteligenciou. Je tiež dôležité preskúmať sociálne dôsledky rozšírenia vrátane otázok týkajúcich sa bezpečnosti, ochrany súkromia a ľudských práv. Napokon, Altman vyzýva k tomu, aby spoločnosť ako celok bola pripravená na rastúci vplyv umelých inteligencií.

Pozitívna stránka tejto situácie je, že ak sa s AI narába správne a eticky, mohlo by to priniesť zlepšenie efektivity a pohodlia pre veľkú časť populácie, čo by mohlo mať pozitívne dôsledky pre globálny ekonomický rast a životnú úroveň. Sam Altman, predseda OpenAI a spoluzakladateľ Y Combinator, varuje pred rýchlo rastúcou silou umelej inteligencie. Považuje tento rozvoj za jednu z najväčších výziev pre ľudstvo v najbližších desaťročiach a upozorňuje na jeho potenciálne negatívne dôsledky.

Tiež navrhuje spoluprácu medzi krajinami pri vytváraní globálnych noriem s cieľom zabrániť monopolu jedného štátu nad touto technológiou. Vyzýva spoločnosti a vlády, aby prijali opatrenia na prispôsobenie sa tejto zmene a investovali do vzdelávania mladých ľudí a rekvalifikácie tých, ktorí stratia svoje pozície.

Napriek svojim obavám Altman verí v potenciál AI pomôcť riešiť globálne problémy, ako sú klimatické zmeny, chudoba alebo choroby. Preto zdôrazňuje dôležitosť správneho riadenia a jej využitia na prospech ľudstva. Kam až zájde budúcnosť a umelá inteligencia? To zrejme nikto ešte nevie…

Zdroj

Pridaj komentár