Ako prežiť, a čo robiť v tuneli pri nehode?

Pri prejazde ste si možno ani nevšimli bezpečnostné prvky, ako sa správať v tuneli v prípade nehody?

Bezpečnému prejazdu tunelom napomáhajú tri základné veci – technické inovácie, bezpečnostné prvky a ohľaduplné správanie vodičov. Tunel ako výnimočné stavebné dielo pomáha preklenúť ťažký a nedostupný terén, ale rovnako tak aj zmenšuje vzdialenosti. Kvôli tomu, že v tuneli sa ocitáme v uzavretom priestore, a teda hrozia aj väčšia riziká, je nevyhnutné dbať o bezpečnosť. Vnútorné vybavenie tunela sa riadi prísnymi bezpečnostnými opatrenia a je nastavené na najvyššiu mieru bezpečnosti. Poznáte všetky bezpečnostné prvky na diaľnici? (samostatne v druhom článku)

Od svetelnej signalizácie, značenia, únikových ciest, telefónov, hasiacich zariadení až po reproduktory sú prostredníctvom kamier v pohotovosti aj oči našich špecialistov nepretržite 24 hodín denne. Tunel žije svojim životom, ku ktorému potrebuje bezproblémové fungovanie a správnu starostlivosť. Zvýšená pozornosť o bezpečnosť v tuneli sa nevyhnutne podpisuje aj na nutnosti vyššej starostlivosti a údržby. Preto sú pravidelne vykonávané uzávierky tunelov, počas ktorých dochádza ku kompletnému čisteniu priestorov tunelov a zariadení. Takéto čistenie prebieha 2x ročne – ide o jarnú a jesennú údržbu tunelov.

Viete, čo všetko patrí k bezpečnostným prvkom v tuneli?

 1. Premenné dopravné značenie – Ide o svetelné tabule umiestnené nad jazdným pruhom, pre ktorý platia nasledovné symboly. Symbol zelenej šípky značí voľný prejazd a symbol červeného krížika znamená zákaz vjazdu.
 2. Premenná značka – Platí pre oba jazdné pruhy a zobrazuje zákaz predbiehania vozidiel, prípadne iné varovné signály v tuneli.
 3. Semafor – V ojedinelých situáciách slúži na zastavenie premávky v tuneli.
 4. Núdzový záliv – Ide o miesto na odstavenie vozidla v prípade poruchy.
 5. SOS kabína – Privolanie pomoci z SOS kabína zaznamenáva operátorom vašu polohu, preto je pomoc rýchlejšia ako pri použití mobilného telefónu. Otvorenie dverí do SOS kabíny sa signalizuje operátorom tunela. Centrálny riadiaci systém automaticky znižuje maximálnu povolenú rýchlosť, zvyšuje osvetlenie v tuneli a prepína kamery na SOS kabínu. V SOS kabíne môžete použiť telefón alebo tlačidlo požiaru. V SOS kabíne nájdete aj ručný hasiaci prístroj. Pri incidente v tuneli operátorovi pomôže opis nehody a informácia, či sa nehoda nachádza v jazdnom pruhu alebo v núdzovom zálive.
 6. Výstražný blikač – Aktivuje sa automaticky v prípade otvorenia dverí do SOS kabíny.
 7. Reproduktor – Slúži na riadenie evakuácie osôb. Operátor tunela hlási pokyny cez mikrofón alebo používa nahraté hlásenia.
 8. Núdzový východ – Slúži na únik pred nebezpečenstvom v prípade požiaru alebo nehody.
 9. Značenie únikových ciest – Ukazuje vzdialenosť a smer k najbližšiemu núdzovému východu s uvedením vzdialenosti v metroch.
 10. Dvere hydrantu – Slúžia na označenie hydrantu pre potreby Hasičského a záchranného zboru na hasenie.
 11. Ventilátory – Zabezpečujú prevetrávanie tunela v normálnej prevádzke a zabezpečujú pohyb dymu z tunela v prípade požiaru.
 12. Osvetľovacia sústava – Ide o súbor svetiel automaticky regulovaných centrálnym riadiacim systémom na základe informácií z jasomerov, ktoré merajú intenzitu denného svetla pred vjazdom do tunelových rúr.
 13. Dopravné gombíky – Svietia v normálnej prevádzke trvalo a v prípade nehody blikajú.
 14. Rádio v tuneli – Pred každým tunelom nájdete značku s inou frekvenciou rádia. V prípade nehody v tuneli sa prostredníctvom rádia dozviete o postupe.

Návod na prežitie v tuneli – Ako sa správať počas nehody?

Ako bezpečne prejsť tunelom, aké pravidlá dodržiavať pri vzniku mimoriadnej situácie, čo je dôležité vedieť a prečo v tuneli nespanikáriť. Prinášame vám rady, ktoré môžu zachrániť Váš život. Medzi najčastejšie chyby, ktoré robia vodiči, patrí nedodržiavanie rýchlosti a vzdialenosti v tuneli, pričom práve dodržiavanie týchto dvoch faktorov je veľmi kľúčové. Napríklad pri 80 kilometrovej rýchlosti by mala byť vzdialenosť medzi vozidlami 70 metrov. Vodiči by nikdy nemali podceňovať zásoby paliva, nevchádzať na diaľnicu s rezervou nádrže a už vôbec nie do tunela. Úplnou absurdnosťou, životu ohrozujúcou je otáčanie sa do protismeru.

Ako postupovať v tuneli v prípade vzniku dopravnej nehody

Ak ste priamymi účastníkmi dopravnej nehody, je potrebné okamžite poskytnúť prvú pomoc, vyhľadať najbližšiu SOS kabínku a spojiť sa s operátorom tunela, ktorý vás bude inštruovať. Nevolajte mobilom, pretože pri množstve volajúcich to môže spôsobiť obsadenosť mobilnej siete, naviac ak voláte z SOS kabínky, tak sa priamo spojíte s operátorom tunela, ktorý vás vidí na kamerách, vie najlepšie vyhodnotiť situáciu a vie vás inštruovať o ďalšom postupe a zároveň rýchlo privolá potrebnú pomoc. Spojenie s operátorom tunela poskytuje komplexnú informáciu pre volajúceho, zároveň vám môže podať bližšie informácie k udalosti, čím sa urýchli a zefektívni zásah záchranných zložiek.

Na základe vašich informácií vie operátor zavolať potrebné záchranné zložky (polícia, sanitka, hasiči), ako aj bližšie špecifikovať rozsah povolaných zložiek. Ak stojíte v kolóne, tak odstavte vozidlo čo najbližšie k obrubníku, čím sa automaticky vytvorí záchranárska ulička, počúvajte pokyny z rádia (frekvencia Slovenského rozhlasu), poprípade z tunelového rozhlasu. Následne vypnite motor a čakajte na ďalšie pokyny polície, respektíve pracovníkov tunela.

Požiar v tuneli

Ak ste priamymi účastníkmi nehody s požiarom (môže byť aj požiar nákladu), bezodkladne treba použiť hasiaci prístroj z SOS kabínky. V prípade, že je požiar väčšieho rozsahu a je zrejmé, že hasiaci prístroj nepostačuje, je potrebné vyslobodiť spolujazdcov a okamžite opustiť tunel najbližším únikovým východom podľa značenia na stenách tunela. Ak ste svedkami požiaru, treba odstaviť vozidlo čo najbližšie k obrubníku , vypnúť motor, nechať kľúče v zapaľovaní, a bezodkladne opustiť tunel najbližším únikovým východom podľa značenia na stenách tunela.

Je extrémne dôležité dodržiavať maximálnu povolenú rýchlosť v tuneli

A nielen to. Je potrebné dodržiavať aj príslušnú vzdialenosť pred vami idúceho vozidla. Od vašej rýchlosti totiž závisí vaša brzdná dráha. Ak máte predpísanú rýchlosť a vzdialenosť, tak v prípade nečakaného spomalenia alebo zastavenia pred vami idúceho vozidla, vrátane vášho reakčného času, s vysokou pravdepodobnosťou bezpečne ubrzdíte vaše vozidlo a zabránite nárazu. Je potrebné ešte podotknúť, že rýchlosť v tuneli a prejazdnosť pruhov sa môže meniť v závislosti od intenzity dopravy v tuneli, preto je veľmi dôležité toto značenia sledovať počas celej jazdy tunelom.

Vzdialenosť SOS kabín a núdzových zálivov v tuneli

SOS kabínky (výklenky) sú od seba vzdialené maximálne 150 metrov a okrem priameho spojenia s operátormi v nich nájdete aj dva hasiace prístroje. Núdzové zálivy sú od seba vzdialené maximálne 750 metrov, avšak v tuneloch s dĺžkou pod 1 500 m máme aspoň jeden približne v strede tunela.

Obojsmerné vedenie dopravy druhou tunelovou rúrou v prípade uzavretia jednej tunelovej rúry

Obojsmerná premávka v dvojrúrových tuneloch nie je jednoduchá z viacerých dôvodov, predovšetkým však kvôli bezpečnosti účastníkov cestnej premávky. Pri obojsmernom vedení dopravy hrozí vysoké riziko čelnej zrážky a s vysokou pravdepodobnosťou by pri zníženej rýchlosti dochádzalo aj k tvorbe kongescií. Taktiež sa prihliada aj na šírkové usporiadanie tunela, v stiesnených podmienkach by mohli vznikať kolízne situácie napr. pri strete kamiónov, či z dôvodu oslepovania protiidúcich vozidiel. Svetlá ani vetranie v tunelovej rúre nie sú dimenzované na obojsmernú premávku. Obojstranne nie je realizované ani premenné dopravné značenie a adaptívne osvetlenie je riešené len v rámci jednosmerného dopravného prúdu.

1 , 2

Pridaj komentár