Poznáte bezpečnostné prvky na diaľnici?

Pri prejazde diaľnicou alebo rýchlostnou cestou ste si možno ani nevšimli bezpečnostné prvky.

Tie, ktoré sú v podstate neoddeliteľnou súčasťou diaľnice a práve vďaka nim je cesta bezpečná. Prečítajte si viac o bezpečnostných prvkoch na diaľnici a v tuneli, ale aj o tom, ako sa správať v tuneli v prípade nehody (samostatne v druhom článku). Pri prejazde diaľnicou alebo rýchlostnou cestou ste si určite všimli bezpečnostné prvky, ktoré sú neoddeliteľnou súčasťou diaľnice. Viete však, na čo slúžia? Spolu sa pozrieme na to, z akého dôvodu ich na diaľniciach umiestňujeme a ako majú pomôcť motoristom, respektíve čomu tieto bezpečnostné prvky zabránia.

Tlmič chráni motoristov pred nárazom do pevnej prekážky alebo pred pádom z mosta, či z objektov podobným mostom. Rozhodnutie, ako a v ktorých miestach na vozovke sa tlmič nárazu umiestňuje, sa navrhuje na základe technických noriem, ale aj požiadaviek štátnych orgánov, prípadne iných odôvodnených požiadaviek. Mechanizmus účinku bezpečnostného prvku v momente nárazu vozidla do prekážky možno prirovnať k skladaniu harmoniky. Tlmiť kinetickú energiu vozidla pomáha viaczložková sada absorpčných prvkov (počet záleží od úrovne zachytenia tlmiča nárazu), ktoré postupným deformovaním tlmia náraz vozidla.

Veterný rukáv – Patrí medzi pomôcku, ktorá slúži motoristom priblížiť smer a silu nárazového vetra na diaľnici, pričom sa osadzuje predovšetkým na mostoch. Energetická absorpčná koncovka – Umiestnenie koncovky na zvodidlách zabraňuje vymršteniu a napichnutiu automobilu. Využíva deformačné zóny, ktoré tlmia a absorbujú náraz. Zvodidlá nás chránia od nárazu do pevnej prekážky (strom, betónový pilier). Princípom funkcie koncovky je zabrániť takému nájazdu vozidla na zvodidlá, aby auto do pevnej prekážky nenarazilo a zároveň, aby auto nestiahli zvodidlá ďalej k pevnej prekážke.

Varovné prahy – Mobilné varovné prahy sa umiestňujú všade tam, kde prichádza k obmedzeniam v doprave a upozornia na blížiacu sa prekážku. Varovné prahy majú dĺžku 2 m, hrúbku 2,5 cm a sú žltej reflexnej farby s integrovanými odrazkami. Ich použitie je podmienené určením použitia dopravného zariadenia a tak nie je možné ich použiť hocikedy. NDS má schválené a určené schémy krátkodobých pracovísk, kde je s varovnými prahmi uvažované. Dávaj pozor na protismer – Pevne veríme, že toto dopravné značenie, ktoré upozorňuje na vjazd do protismeru, nebudete nikdy míňať. Umiestňujeme ho najmä na smerovo rozdelenej vetve križovatky, diaľnice alebo rýchlostnej cesty. Varovné tabule sa inštalujú aj na odpočívadlách, aby zabraňovali vodičom vjazd do protismeru na diaľnici.

Oplotenie – Realizáciou oplotenia sa snažíme zabrániť najmä prístupu a možnému pohybu lesnej zveri po komunikáciách a tým pádom zabrániť kolíznym situáciám s motoristami. Ekodukty – Jednou z možností eliminovania stretov zveri s motorovými vozidlami, je budovanie ekoduktov, zelených mostov ponad rýchlostné cesty a diaľnice. V súčasnosti sú na diaľničných úsekoch na Slovensku v prevádzke 3 ekodukty, a to na úseku D1 Mengusovce-Jánovce, D1 Važec a na D2 v katastri obce Moravský Svätý Ján a ďalší je vo výstavbe (ekodukt Svrčinovec).

Zvodidlá – Umiestnením zvodidiel garantujeme bezpečnosť na diaľniciach. Ich hlavnou úlohou je zabrániť tomu, aby sa motorista v prípade kolízie neocitol na diaľnici v protismere či nevyletel do hlbokej priekopy. Zvodidlá taktiež slúžia ako ochrana okolia pozemnej komunikácie vrátane ochrany osôb a stavieb v blízkosti tejto komunikácie. Na diaľniciach a rýchlostných cestách sa využívajú oceľové a betónové zvodidlá. Závisí to od požadovanej úrovne zachytenia zvodidla a šírkového usporiadania diaľnic a rýchlostných ciest. V súčasnosti sa do stredného deliaceho pásu osádzajú betónové zvodidlá, ktoré majú vyššiu úroveň zachytenia, chránia účastníkov cestnej premávky pred oslnením protiidúcich vozidiel a umožňujú jednoduchšie údržbu stredného deliaceho pásu. Systém betónových zvodidiel rozšíri jazdný pás diaľnice o takmer 1,5 metra, čím sa výrazne znižuje riziko potenciálnej kolízie vozidla.

Vodorovné dopravné značenie – Vodorovné dopravné značenie slúži na smerové vedenie premávky a vymedzenie dopravného priestoru. Na diaľniciach a rýchlostných cestách sa vyznačujú čiary vymedzujúce okraj vozovky a pruhové čiary oddeľujúce jazdné pruhy alebo sa vyznačuje priestor, do ktorého je zakázané vchádzať. Akustické vodiace čiary sú dopĺňané na vnútorných a vonkajších stranách vozoviek diaľnic a rýchlostných ciest. Tento bezpečnostný prvok upozorní motoristu zvukovým a vibračným efektom, že opúšťa jazdný pruh.

Mobilné informačné tabule – Informačné tabule prinášajú motoristom rýchle a aktuálne informácie o situácii na diaľnici. Motoristi sa okamžite dozvedia o aktuálnej dopravnej nehode, prejazdnosti, uzávierkach či o nepriaznivých poveternostných podmienkach na diaľnici. Vďaka signalizačnému zariadeniu vedia vodiči flexibilne reagovať na aktuálnu dopravnú situáciu. Bezpečnostné prvky, ktoré pomáhajú pri prácach na cestách – Pri opravách vozoviek využívame v mieste pracoviska a ďaleko pred ním zostavu dopravných značení, ktoré motoristov nielen upozorňujú na prekážku, ale podávajú informáciu, ako bude doprava vedená a akú rýchlosť majú pri jazde dodržiavať. Tieto informácie sú pravidelne vysielané v Slovenskom rozhlase ako aj na webovej stránke NDS. Pri dodržiavaní predpísaných pravidiel je doprava plynulejšia a riziko tvorenia kolón menšie. V neposlednom rade odpadá aj riziko zranenia pracovníkov alebo poškodenia majetku.

NDS apeluje na motoristov, aby dodržiavali obmedzenia súvisiace s opravnými prácami, a to najmä rešpektovanie rýchlostných limitov. Záleží nám totiž nielen na bezpečnosti motoristov, ale aj na zachovaní bezpečnosti našich pracovníkov v teréne. Prosíme, buďte obozretní a ohľaduplní voči nim. Najčastejším dôvodom nehôd, často aj smrteľných, je totiž práve nepozornosť alebo nerešpektovanie predpísanej zníženej rýchlosti.

Výrazná pomoc – varovné prahy – Za jedno z hlavných opatrení, ktoré znížilo riziko dopravnej nehody pri prácach na cestách v správe NDS, považujeme používanie spomaľovacích varovných prahov. Ich úlohou je v poslednom okamihu upozorniť vodičov, aby sa ihneď preradili do voľného jazdného pruhu, ak predtým nepostrehli dopravné značenie, ktoré označuje začiatok pracovného miesta na diaľnici alebo rýchlostnej ceste. Varovné prahy plnia dôležitý cieľ – chránia motoristov a zamestnancov NDS rovnako aj majetok, teda dopravné prostriedky a diaľničnú infraštruktúru.

Aj radary pomáhajú – K spomaľovacím prahom pribudli aj radary ako ďalší bezpečnostný prvok, ktorý používame pre zvýšenie ochrany našich zamestnancov a motoristickej verejnosti. Radary slúžia na monitorovanie rýchlosti a tak znižujú riziko dopravnej nehody medzi vozidlom NDS, ktoré je v statickom stave a iným pohybujúcim sa vozidlom bežnej cestnej premávky. Toto zariadenie zobrazí vodičovi jeho rýchlosť alebo informuje ostatných účastníkov cestnej premávky o rýchlosti prechádzajúcich vozidiel za ideálnych podmienok vo vzdialenosti až 100 m pred radarom.

Čo je na našich diaľniciach najnovšie?

Nové kilometrovníky – Pre efektívnejšie poskytovanie pomoci na diaľnici boli v roku 2022 realizované výmeny kilometrovníkov na diaľnici D1 Bratislava-Hričovské Podhradie, ceste I/16 a I/17, ktoré boli doplnené o núdzové telefónne číslo. Nové zvodidlá a oplotenia – V roku 2022 bolo obnovených a opravených 14 600 m oceľových zvodidiel, ako aj 9 377 m oplotenia.

1 , 2

Pridaj komentár