Windows 11 obsahuje chybu s odpájaním USB zariadení

Najnovšia verzia systému Windows 11 obsahuje chybu, ktorá môže zabrániť bezpečnému odstráneniu hardvéru zo zariadenia.

Objavil ju zahraničný web a zdá sa, že vlastná aplikácia Správca úloh systému Windows 11 bráni bezpečnému vysunutiu zariadení z operačného systému. Používatelia systému, ktorí aktivujú funkciu operačného systému Bezpečne odstrániť hardvér a vysunúť médiá zo systémovej lišty, aby bezpečne odstránili zariadenia USB a iné zariadenia pripojené k systému, si môžu všimnúť, že to už nie je možné, ak je otvorená aplikácia Správca úloh. Systém zobrazí správu „Problem Ejecting USB Mass Storage Device“ (Problém s vysunutím veľkokapacitného pamäťového zariadenia USB), v ktorej sa uvádza, že operačný systém nemôže zariadenie zastaviť, pretože ho stále používa iný program. Týmto programom je, aspoň v tomto prípade, aplikácia Správca úloh operačného systému.

Problém sa dá vyriešiť jednoducho. Stačí pred aktiváciou možnosti bezpečného odstránenia hardvéru operačného systému zatvoriť aplikáciu Správca úloh. Na zariadení nefungovala ani minimalizácia, ani prepnutie na inú kartu, ktorá nezobrazuje zoznam systémových procesov, aby sa zabránilo hláseniu „v prevádzke“. Správca úloh systému by nemal brániť ukončovaniu programov alebo bezpečnému vysunutiu zariadenia zo systému. Ide jednoznačne o chybu, ale nie je jasné, nakoľko je tento problém skutočne rozšírený. Spoločnosť Microsoft zatiaľ tento problém nepotvrdila, na oficiálnej stránke podpory na webovej lokalite nie je uvedený ako jeden zo známych problémov aktualizácie Windows 11 2022 Update.

Hlavným účelom funkcie Bezpečne odstrániť hardvér je zabrániť strate údajov pri odstraňovaní externých pamäťových zariadení, ako sú napríklad disky USB, z počítačov so systémom Windows. Hoci systém nebráni odstráneniu externých zariadení bez použitia tejto funkcie, nepoužitie bezpečnostnej funkcie môže mať za následok stratu údajov na zariadení.

Zdroj

Pridaj komentár