Toto je 10 najžiadanejších pracovných zručností

Pracovné miesta prechádzajú transformačným obdobím a toto je 10 najdôležitejších zručností.

Podľa mimovládnej organizácie Svetové ekonomické fórum práve teraz prechádzajú pracovné miesta a práca veľkou transformáciou – v najbližších rokoch sa môžu zrušiť alebo vytvoriť milióny pracovných pozícií. Súvisí to so širokou škálou dôvodov, od technologického pokroku až po klimatické zmeny. Jedno je však isté: mnohí pracovníci sa budú musieť prispôsobiť. Preto je veľmi dôležité mať zručnosti, ktoré im umožnia orientovať sa v týchto zmenách – a možno aj v nových pracovných požiadavkách. WEF vo svojej najnovšej správe „Budúcnosť pracovných miest“ uvádza, ktoré zručnosti sú kľúčové práve teraz a ktoré sa stanú kľúčovými v nasledujúcich rokoch. Správa vychádza z prieskumu 803 spoločností v 27 priemyselných zoskupeniach v 45 rôznych ekonomikách.

Analytické a kreatívne myslenie sú na prvých miestach v rebríčku toho, čo firmyi od pracovníkov očakávajú práve teraz. Prvú päticu uzatvárajú zručnosti v oblasti sebestačnosti vrátane odolnosti, flexibility a agility, motivácie a sebavedomia, zvedavosti a odhodlania celoživotne sa vzdelávať. V správe sa uvádza, že je to „uznanie dôležitosti schopnosti pracovníkov prispôsobiť sa narušeným pracovným miestam“. Do prvej desiatky sa dostala len jedna zručnosť súvisiaca s technológiami – technologická gramotnosť – na šiestom mieste. Schopnosť porozumieť umelej inteligencii a veľkým dátam a pracovať s nimi je v súčasnosti na 15. mieste.

Najnovší rebríček odráža niektoré zmeny oproti poslednej iterácii tohto prieskumu, ktorá bola zverejnená v roku 2020. „Porovnania s predchádzajúcimi prieskumami naznačujú, že kreatívne myslenie má čoraz väčší význam v porovnaní s analytickým myslením, keďže úlohy na pracovisku sa čoraz viac automatizujú,“ uvádza sa v správe. „V rokoch 2018 a 2020 počet opýtaných spoločností, ktoré považovali analytické myslenie za kľúčovú zručnosť, prevýšil počet spoločností, ktoré považovali kreatívne myslenie za kľúčovú zručnosť, o 35%, resp. 38%. Tento rozdiel sa teraz znížil na 21% a môže sa naďalej zmenšovať.“ Podľa WEF sa očakávajú ďalšie posuny v tom, po ktorých zručnostiach bude najväčší dopyt. „Zamestnávatelia odhadujú, že 44% zručností pracovníkov bude v nasledujúcich piatich rokoch narušených,“ uvádza sa v správe.

Očakáva sa, že najviac vzrastie význam kreatívneho myslenia, po ktorom bude nasledovať analytické myslenie a technologická gramotnosť. Tá je obzvlášť dôležitá, keďže technologický vývoj bude kľúčovým faktorom vzniku nových a rušenia existujúcich pracovných miest, ktorým sa správa WEF tiež zaoberá. Znalosti v oblasti umelej inteligencie a veľkých dát sú na siedmom mieste, keďže toto odvetvie zažíva v poslednom čase rozmach, čo vyvoláva obavy, ako bude umelá inteligencia narúšať pracovné miesta. Mäkké zručnosti, ako je zvedavosť a celoživotné vzdelávanie, a odolnosť, flexibilita a agilita budú pre pracovníkov tiež čoraz dôležitejšie, pričom sa umiestnili na štvrtom, resp. piatom mieste. Na druhej strane rebríčka sú fyzické zručnosti, ktoré by mohli byť v budúcnosti menej dôležité.

„Zatiaľ čo respondenti nehodnotili žiadne zručnosti ako čisto klesajúce, značná menšina spoločností hodnotí čítanie, písanie a matematiku, globálne občianstvo, zmyslové schopnosti a manuálnu zručnosť, vytrvalosť a presnosť ako čoraz menej dôležité pre svojich pracovníkov,“ uvádza sa v správe.

Toto je 10 najdôležitejších zručností pre pracovníkov v tomto roku podľa správy Svetového ekonomického fóra Budúcnosť pracovných miest.

  1. Analytické myslenie
  2. Kreatívne myslenie
  3. Odolnosť, flexibilita a agilita
  4. Motivácia a sebavedomie
  5. Zvedavosť a celoživotné vzdelávanie
  6. Technologická gramotnosť
  7. Spoľahlivosť a zmysel pre detail
  8. Empatia a aktívne počúvanie
  9. Vedenie a sociálny vplyv
  10. Kontrola kvality

Zdroj

Pridaj komentár