Päť najčastejších chýb pri zálohovaní. Ako sa im vyhnúť?

Ste si istí, že používateľské cenné dáta sú chránené pred nečakanými nehodami alebo kybernetickými útokmi?

Každý desiaty počítač sa stane terčom vírusu a každú minútu sa stratí neuveriteľných 113 mobilných telefónov. Strata dát môže byť náhla a mnohokrát nie je možné ju zvrátiť, preto je kľúčové mať spoľahlivý systém zálohovania. Svetový deň zálohovania, ktorý sa oslavuje 31. marca, pripomína dôležitosť tejto nevyhnutnej praxe. Pozrime sa na najčastejšie chyby, ktoré ľudia robia pri zálohovaní údajov, a ako sa im dá vyhnúť.

Najväčšou chybou je zabúdanie na pravidelné zálohovanie. Či ide o osobné súbory alebo dôležité pracovné dokumenty, bez stanovenia pravidelnej rutiny zálohovania riskujeme stratu dát. Systém môže zlyhať alebo sa môže stať terčom útoku kedykoľvek, čím sa dáta stanú nedostupnými alebo navždy stratenými. Automatizovaním zálohovania možno tomuto riziku predchádzať. Spoliehanie sa len na jedno úložisko je hazardovaním so svojimi dátami.

Diverzifikujte svoje zálohovacie metódy kombináciou externých pevných diskov, NAS zariadení a cloudových služieb. Napríklad externé disky poskytujú jednoduché a cenovo dostupné riešenie s kapacitami do 5TB. Pre mobilné zariadenia sú vhodné flash disky, ktoré uľahčujú prenos dát medzi rôznymi zariadeniami. Nezachovávanie rôznych verzií súborov môže zvýšiť riziko prepísania dôležitých údajov chybnými alebo poškodenými verziami.

Zriadením systému pre správu verzií si zabezpečíte možnosť vrátiť sa k predchádzajúcim verziám v prípade potreby, čo je zásadné pre ochranu pred nechcenou stratou alebo poškodením dát. Mnohí používatelia robia chybu nezálohovaním svojich dát na viacerých miestach, čím sa stávajú zraniteľnými voči lokálnym katastrofám, ako sú požiare či krádeže. Zálohovanie mimo lokality, napríklad do cloudového úložiska, znamená, že používateľské dáta zostanú v bezpečí aj v prípade lokálnej nehody.

Ukladanie nezašifrovaných záloh môže citlivé údaje vystaviť riziku neoprávneného prístupu. Použitím silného šifrovania zabezpečíte, že používateľove dáta zostanú chránené, aj keď by sa do záloh dostali neoprávnené osoby. Zároveň je dôležité nevyberať príliš komplikované šifrovacie metódy, ktoré by mohli sťažiť obnovu dát. Zálohovanie je kľúčové pre ochranu pred stratou dát. Pravidlo 3-2-1 radí mať tri kópie údajov, uložené na dvoch rôznych médiách, s jednou kópiou umiestnenou mimo hlavného pracoviska. Týmto prístupom minimalizujete riziko straty dôležitých informácií a zabezpečíte, že pred stratou dát nebudete stáť bezmocne.