Cloudové služby využíva iba tretina zamestnancov

Významnejší nástup sa ešte len čaká.

Na Slovensku využíva nejakú formu cloudového riešenia necelá tretina zamestnancov. Pritom cloudy za bezpečné považuje 8 z 10 používateľov. Podľa IT odborníkov sa firmy ešte neodhodlali na prechod do cloudu, aj napriek tomu, že tieto služby dokážu šetriť veľa finančných prostriedkov a času. Až 62% slovenských používateľov informačných a komunikačných technológií nevyužíva v spoločnosti, v ktorej pracujú, žiadne cloudové služby. Vyplýva to z prieskumu verejnej mienky. Informačné technológie sa u nás adaptujú spravidla pomalšie, s odstupom času. Podľa posledných dát Eurostatu, z mája tohto roka, cloudové riešenia na Slovensku využíva 36% firiem, pričom európsky priemer je viac ako 40%.

Cloud je pre firmy veľmi praktické riešenie, ktoré im umožňuje flexibilne reagovať na meniace sa podmienky na trhu. Jeho využívanie sa postupne stáva trendom, pričom aj Európska komisia apeluje na to, aby tieto služby do konca desaťročia využívali až tri štvrtiny firiem. A prečo by sa k spoločnostiam využívajúcim cloudy mali pridať ďalšie? Doručovanie služieb cez internet ponúka množstvo výhod. Najvýraznejšou zostáva rýchlosť. Cloud prináša výhody veľkých, tzv. enterprise riešení aj menším firmám za rozumnú cenu. To si v minulosti mohli dovoliť len veľké spoločnosti. Medzi respondentmi označilo 52% za najväčší benefit cloudu možnosť prístupu odkiaľkoľvek a kedykoľvek.

Ďalej oceňujú automatické zálohovanie dát (41%), možnosť prístupu z iného zariadenia (40%), možnosť lepšej spolupráce a zdieľania informácií s kolegami (35%). Až na piatom mieste (32%) vnímajú používatelia ako výhodu úsporu času vďaka rýchlemu prístupu. S vývojom technológií zároveň neplatí, že by cloudové služby boli pre zamestnávateľov nedosiahnuteľné. Flexibilita dostupnosti cloudových systémov je úžasná. Spoločnosť si dnes formou predplatného zabezpečí licencie len pre toľko používateľov, koľko pre daný mesiac potrebuje. Relatívne málo respondentov považuje používanie cloudových služieb za nebezpečné, konkrétne 17%.

Najväčším rizikom je pre 67% opýtaných krádež dát. Bezpečnosť dát v cloude je však dnes na výrazne vyššej úrovni ako bezpečnosť uloženia dát na vlastnom či zdieľanom disku. Navyše ho ošetruje aj európska legislatíva. Je dôležité si ujasniť, za čo presne je v cloudovom prostredí z pohľadu zabezpečenia zodpovedný jeho poskytovateľ, aké nástroje sú k dispozícii a akým spôsobom ich môže spoločnosť využiť na zaistenie adekvátnej úrovne bezpečnosti. Cloudové prostredia ponúkajú pokročilé a komplexné nástroje na zaistenie bezpečnosti. Tieto však často v základnom nastavení cloudovej služby nie sú automaticky a je tak na každej firme, aby ich zodpovedne doplnila.

Podľa typu cloudovej služby je vždy určitá zodpovednosť za zabezpečenie aj na spoločnosti. Vždy minimálne na úrovni účtov a identít, koncových zariadení a v cloude spracovávaných dát. Neoddeliteľnou súčasťou využívania cloudových služieb je dnes aj viacfaktorová autentifikácia. Odborníci sa tiež zhodujú, že je nutné pamätať aj na priebežné vzdelávanie zamestnancov.