Telekom zdražuje paušály, pridáva aj niekoľko dát k tomu

Celková situácia na našom trhu, ktorá znemená postupné zdražovanie sa prejaví aj pre zákazníkov Telekomu a to od 1. mája 2022.

Operátor ponúkne zákazníkom nové verzie, kde získajú väčšie množstvá dát a aj vyššie rýchlosti po prípadnom vyčerpaní základného objemu. V skupine Magenta 1 budú mať dve výhody: 2× väčší objem dát a aj 2× vyššie rýchlosti v balíku Nekonečné pripojenie či pri ďalšom prenose v nekonečných paušáloch. K Nekonečným paušálom budú po novom patriť Nekonečno 33 a Nekonečno 39. Oproti minulým verziám Ideál 32 a 37 obsahujú väčšie množstvo dát na prenos plnou rýchlosťou. Po prípadnom vyčerpaní surfuje zákazník ďalej a bude mať nastavenú rýchlosť na 1 Mbps v štandarde a 2 Mbps v Magenta 1. Nekonečno SD a Nekonečno HD získajú vyššie mesačné objemy dát pre prenos plnou rýchlosťou. Po ich vyčerpaní platí nekonečné dátovanie, akurát jeho rýchlosť sa v Magenta 1 zvyšuje na 6 Mbps (Nekonečno SD) resp. 20 Mbps (Nekonečno HD). Program Nekonečno MAX ostáva v nezmenenej forme za rovnakú cenu.

Najväčšia zmena nastáva pri programoch Ideál 32 a Ideál 37 preradením do vyššej kategórie. Napríklad program Ideál 32 obsahoval pôvodne 14 GB (22 GB v Magenta 1) a po prípadnom vyčerpaní balíček na dátovanie s rýchlosťou 128 kbps. Po novom bude Nekonečno 33, ktorý obsahuje oveľa viac dát – 16 GB v základe, 32 GB v Magenta 1 skupine. Po prípadnom prečerpaní je k dispozícii už rýchlosť 1 Mbps v štandarde, resp. 2 Mbps v Magenta 1. Obľúbené paušály Ideál získajú viaceré výhody pre každý paušál. V prvom rade budú obsahovať vyššie objemy dát. Navýšenia pocítia zákazníci v Magenta 1 skupine, nakoľko všetky paušály Ideál budú mať po novom dvojnásobné objemy dát. Upravujú sa aj podmienky pre balík Nekonečné pripojenie po vyčerpaní mesačného objemu dát. Pre programy Ideál 21 až Ideál 28 je novinkou dvojnásobne vyššia rýchlosť s Magenta 1 – stúpne na 256 kbps.

Pri trojici Dáta 18, Dáta 22 a Dáta 26 sa samozrejme nasadia vyššie objemy dát pre základné verzie a 2× toľko pre Magenta 1 zákazníkov. Zvýši sa aj rýchlosť balíka Nekonečné pripojenie na 256 kbps s Magenta 1. Aj Dáta HD bude mať nové parametre. V štandardnej verzii 50 GB dát plnou rýchlosťou a potom 10 Mbps prenosy. V Magenta 1 verzii dokonca 100 GB plnou rýchlosťou a potom 20 Mbps. Cena Dáta HD sa však nemení. Pri troch paušáloch Základ sa zvýšia objemy dát v oboch verziách, štandardnej i Magenta 1. Zákazníci s Magenta 1 skupinou však budú mať vyššiu rýchlosť Nekonečného pripojenia – 256 kbps. V novom portfóliu bude naďalej k dispozícii aj prenášanie dát v paušáloch, a to pre programy Základ 12 až 18, resp. Ideál 21 až 28. Ostatné paušály od Nekonečno 33 budú mať k dispozícii štandardný mesačný objem dát a potom majú nekonečné prenosy dát s rýchlosťou podľa programu.

Telekom pristúpi od 1.5 2022 k zmene FUP v roamingu v paušáloch v súlade s novou reguláciou platnou od 1.7.2022. Dva mesiace vopred bude operátor prepočítavať objemy dát podľa vzorca (cena paušálu bez DPH/2)*2. Zákazníci budú mať po novom objem dát podľa štandardných podmienok. Od 1. mája 2022 bude operátor poskytovať program Bez záväzkov s administratívnym mesačným poplatkom 2€. Ostatné podmienky i ceny služieb v programe ostanú rovnaké. Poskytovateľ bude od 1. mája 2022 poskytovať už iba nové portfólio mobilných paušálov. Zmeny sa týkajú nových i existujúcich zákazníkov. Vzhľadom na zmenu zmluvných podmienok môžu existujúci klienti odstúpiť od svojej zmluvy, ak nesúhlasia s týmito zmenami, a to najneskôr do 30.4.2022.

Spolu s bežnými paušálmi sa menia aj Biznis paušály pre firmy, ponuka nekonečných paušálov sa rozšíri. Do tejto skupiny pribudnú tri nové paušály Biznis Nekonečno 33 až 40, ktoré budú mať viac dát ako ich predchodcovia (Biznis Premium 32 až 38) a po ich vyčerpaní nekonečné pripojenie s rýchlosťou 1 Mbps, resp. 2 Mbps v skupine Magenta 1. Biznis Nekonečno SD a Nekonečne HD získajú vyššie objemy dát v štandarde i Magenta 1 skupine. Rýchlosti nekonečného pripojenia v Magenta 1 sa zvýšia na 6 Mbps (Biznis Nekonečno SD) resp. 20 Mbps (Biznis Nekonečno HD). Parametre programu Biznis Nekonečno MAX sa nemenia vrátane ceny. V ponuke Biznis Premium ostane trojica paušálov a získajú vyššie objemy dát, v skupine Magenta 1 bude mať zákazník vždy dvojnásobok dát.

Tu sa menia aj podmienky pre balík Nekonečné pripojenie po vyčerpaní mesačného objemu dát. Programy Biznis Premium 24, 27 a 29 budú mať v Magenta 1 skupine dvojnásobnú rýchlosť 256 kbps. Všetky tri programy Biznis Mini sa zmenia rovnako. Po novom budú mať 750 MB resp. 1,5 GB dát mesačne. Navyše zákazníci s Magenta 1 skupinou budú mať vyššiu rýchlosť Nekonečného pripojenia – 256 kbps. V novom portfóliu bude naďalej k dispozícii aj prenášanie dát v paušáloch, a to pre programy Biznis Mini 13 až 19, resp. Biznis Premium 24 až 29. Ostatné paušály od Biznis Nekonečno 33 budú mať k dispozícii štandardný mesačný objem dát a potom využívajú nekonečné prenosy dát s rýchlosťou podľa programu. Pri uplatňovaní FUP pri Biznis paušáloch platí rovnaké pravidlo ako pri tých klasických (viď info a výpočet vyššie), rovnako platí zásada o zmene podmienok a ponúkaných paušálov aj pre firmy.

Operátor mení ponuky TV služieb aj s ich cenami a rozšíri ich o viaceré benefity. Prvým rozšírením bude zaradenie JOJ Sport, RiK TV a Markíza Krimi. Vlani uvedené portfólio Magio GO bude mať o 1,5€ vyššiu cenu pri variante M. Pre vyššie programy sa uplatní výhodnejšia cena podľa využívania služieb v balíku s internetom. Zákazník dostane aj zľavu na Magio GO Box 50 centov pri programoch L a XL. Podobná logika bude fungovať aj pri Magio TV na technológii IPTV so set-top-boxom. Nižší variant M bude mať cenu vyššiu o 1,5€ mesačne. Dva vyššie programy môžu mať výhodnejšiu cenu pri balíku s internetom a zároveň aj zľavu na set-top-box. Pri satelitnej televízii sa cena základného balíka M zvýši o 1€. Pri vyšších variantoch L a XL sa opäť uplatňuje zľava pri kombinácii s internetom.

Pridaj komentár