Švajčiarsky startup ukladá CO2 do odpadu

Neustark chce do roku 2030 zachytiť 1 milión ton oxidu uhličitého v snahe obmedziť globálne vykurovanie.

Spin-off švajčiarskej univerzity ETH Zürich, slávnostne otvorila svoj prvý závod na zachytávanie oxidu uhličitého v komerčnom meradle v EÚ, ktorý sa nachádza v zariadení na recykláciu stavebného odpadu na okraji Berlína. Zariadenie vybudované v spolupráci so stavebnou a recyklačnou firmou Heim má kapacitu na trvalé uskladnenie viac ako 1,000 ton CO₂ ročne vstrekovaním plynu do granúl z demolačného betónu. CO₂, ktorý sa zachytáva v neďalekých bioplynových staniciach a ktorý by sa inak dostal do atmosféry, sa viaže na betón prostredníctvom procesu nazývaného mineralizácia.

Táto chemická reakcia mení CO₂ na vápenec, viaže ho na betón a uzatvára ho na tisíce, ak nie milióny rokov. Tento betón sa potom opätovne použije na výstavbu novej infraštruktúry. Demolačný betón, ktorého sa ročne vyprodukuje viac ako miliarda ton, je najväčším svetovým prúdom odpadu. Neustark chce tento odpad premeniť na zásobník uhlíka. Startup tiež predáva kredity na odstránenie uhlíka spoločnostiam, ako sú Microsoft a UBS, aby im pomohol kompenzovať ich emisie.

„Odstraňovanie uhlíka je (popri masívnom znižovaní emisií) nevyhnutné na dosiahnutie našich čistých nulových cieľov, ako uvádza IPCC [Medzivládny panel pre zmenu klímy],“ povedal Johannes Tiefenthaler, spoluzakladateľ a výkonný riaditeľ Neustark. Tiefenthaler, ktorý spolu s Valentinom Gutknechtom založil startup v roku 2019, považuje otvorenie závodu v Berlíne za obrovský krok nielen pre nich, ale aj pre celé odvetvie odstraňovania CO₂.

Medzinárodná energetická agentúra považuje zachytávanie a ukladanie oxidu uhličitého za nevyhnutné, ak chceme dosiahnuť všeobecne uznávaný cieľ nulových čistých emisií do roku 2050. Hoci pokrok v oblasti nových zariadení na zachytávanie uhlíka bol pomalý kvôli technickým a nákladovým prekážkam, situácia sa zlepšuje – investície a otváranie nových zariadení sú na historickom maxime. Spoločnosť nedávno získala nezverejnenú investíciu od giganta v oblasti stavebných materiálov Holcim, ktorý chce inštalovať túto technológiu vo svojich cementárňach. To nepochybne urýchli ambiciózny cieľ firmy odstrániť do roku 2030 z atmosféry 1 milión ton CO₂.

Zdroj

Pridaj komentár