Na Slovensku po novom platí zaokrúhľovanie cien!

Určuje to novela zákona o cenách obmedzí používanie drobných mincí.

Ministerstvo financií SR predkladá na rokovanie Hospodárskej a sociálnej rady SR novelu zákona o cenách. Cieľom návrhu je zavedenie zaokrúhľovania hodnoty nákupov tak, aby sa významne obmedzil obeh 1 a 2 centových mincí. Po medzirezortnom pripomienkovom konaní pritom došlo k zmene. Na základe zásadnej pripomienky Národnej banky Slovenska sa mení „možnosť“ zaokrúhľovať na „povinnosť“ zaokrúhľovať z dôvodu významnejšieho obmedzenia používania týchto mincí. Zároveň však platí, že obchodníci aj naďalej budú povinní prijať pri platbách v hotovosti 1 a 2 centové mince. Tie zostanú na Slovensku všeobecne akceptovaným zákonným platidlom tak dlho a v takom rozsahu, ako zostávajú zákonným platidlom podľa právnych predpisov Európskej únie.

Zaokrúhľovať sa bude matematickým spôsobom, ktorý je neutrálny, spravodlivý pre obe strany, čiže obchodníka aj kupujúceho. Medzi pozitíva tohto kroku patrí zjednodušenie vydávania mincí, odľahčenie peňaženiek, znížia sa náklady podnikateľov za poplatky bánk za vloženie, resp. spracovanie 1 a 2 centových mincí a dochádza aj k pozitívnemu efektu na životné prostredie znižovaním použitia obalového materiálu a počtu prepráv týchto mincí. Slovenská republika tak nasleduje niektoré krajiny eurozóny (Fínsko, Holandsko, Belgicko, Írsko či Taliansko), ktoré sa pre obmedzenie používania 1 a 2 centových mincí rozhodli na národnej úrovni.

Príklad 1 – Platba v hotovosti:

  • Rožok štandard 3x 0,07 …. 0,21€
  • Mlieko polotučné 1 l …. 0,89€
  • Tradičné maslo z lahodnej smotany 125 g …. 1,57€
  • Chlieb pšenično ražný konzumný 1000 g …. 0,99€
  • Výsledná cena nákupu pred zaokrúhlením …. 3,66€

Zaokrúhli sa až výsledná cena nákupu, ak je platená v hotovosti, a to 3,66€ matematicky nadol, na 3,65€. Kupujúci zaplatí v hotovosti po zaokrúhlení 3,65€. Ak by sa celý nákup platil, napr. platobnou kartou, výsledná platená cena sa nezaokrúhľuje a kupujúci zaplatí 3,66€.

Vo výsledku teda platí, že zaokrúhľovanie cien platí iba pri platbe v hotovosti, pri platbe kartou, alebo telefónom (čo je tiež bezhotovostná platba) sa ceny nezaokrúhľujú.

Pridaj komentár