ChatGPT umožňuje upravovať vygenerované fotky v DALL-E

Úprava obrázkov s cieľom pridať alebo odstrániť prvky nebola nikdy taká jednoduchá.

Čo sa práve stalo? Spoločnosť OpenAI pridala do svojho generátora obrázkov DALL-E niekoľko nových funkcií, vďaka ktorým je funkčnejší a pohodlnejší. Po prvé, používatelia teraz môžu upravovať svoje obrázky generované umelou inteligenciou pomocou textových pokynov pri práci s DALL-E v rámci ChatGPT. Táto funkcia je k dispozícii na webe a v mobilných zariadeniach.

Po druhé, DALL-E teraz ponúka prednastavené návrhy štýlov, ktoré používateľom pomáhajú získať inšpiráciu na štýly pri vytváraní obrázkov. Funkcia úpravy obrázkov umožňuje používateľom upravovať, vylepšovať, zdokonaľovať, pridávať alebo odstraňovať prvky z obrázku vytvoreného umelou inteligenciou bez toho, aby museli opustiť chat.

Nástroje na úpravu sú integrované do rozhrania ChatGPT na webe, v systémoch Android a iOS, ale používatelia môžu poskytnúť aj podnet s požadovanou úpravou na paneli konverzácie bez použitia nástroja na výber. V ukážke zdieľanej na X (Twitter) OpenAI ukázala, ako môžu používatelia jednoducho pridať mašle na obrázok pudla vygenerovaného umelou inteligenciou, ktorý oslavuje narodeniny.

Príspevok demonštruje jednoduchosť tejto funkcie. Po vygenerovaní obrázka môžu používatelia kliknúť na možnosti úprav a potom si vybrať, či chcú použiť nástroj na výber, ktorý sa nachádza v ľavom hornom rohu editora. Možno ho použiť aj na zvýraznenie oblastí, ktoré je potrebné zmeniť. Pokiaľ ide o nové výzvy na štýl, majú pomôcť nováčikom v DALL-E začať s tvorbou, ak im dôjdu nápady.

Ako je možné vidieť v ukážke, používatelia si môžu vybrať zo série prednastavených možností vrátane drevorytov, detailných záberov, nízkeho uhla, umelého osvetlenia, ručnej kresby, gotiky, synthwave a sci-fi, pričom každá možnosť sa po prejdení myšou zobrazí vyskakovacím obrázkom. Môžete si vybrať ktorúkoľvek z nich a vytvoriť obrázok v danom štýle.

Zatiaľ čo OpenAI ide nahor, jej konkurenta Stability AI pohltil chaos. Zakladateľ a výkonný riaditeľ Emad Mostaque bol nedávno nútený odstúpiť kvôli obavám o jej obchodný model. Spoločnosť bola na jeseň 2022 ocenená na 1 miliardu dolárov, ale nová správa časopisu Forbes tvrdí, že vysoké náklady na infraštruktúru vyčerpali jej pokladnicu natoľko, že firme znemožnili platiť účty za prenajaté cloudové grafické procesory.

Základ infraštruktúry firmy Stability AI tvoria Amazon Web Services, Google Cloud Platform a CoreWeave, pričom spoločnosť údajne musí ročne zaplatiť približne 99 miliónov dolárov za všetok cloudový hardvér. Za celý rok 2023 však startup údajne dosiahol tržby len 11 miliónov dolárov a nedokázal zaplatiť svoje účty za infraštruktúru uvedeným trom firmám. Okrem toho Stability čelí aj žalobám za porušenie autorských práv od Getty a ďalších umelcov, čo vyvoláva vážne obavy o jej budúcnosť.

Zdroj